Jasiakiewicz Tomasz, Odrzucenie spadku przez rodziców działających w imieniu dziecka. Glosa do uchwały SN z dnia 22 maja 2018 r., III CZP 102/17

Glosy
Opublikowano: PiP 2022/1/169-176
Autor:
Rodzaj: glosa

Odrzucenie spadku przez rodziców działających w imieniu dziecka. Glosa do uchwały SN z dnia 22 maja 2018 r., III CZP 102/17

1. Złożenie przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

2. Termin przewidziany w art. 1015 § 1 KC nie może się skończyć przed prawomocnym zakończeniem postępowania o zezwolenie na złożenie przez małoletniego spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku. Po prawomocnym zakończeniu tego postępowania oświadczenie małoletniego powinno być złożone niezwłocznie, chyba że termin ten jeszcze nie upłynął.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX