Szlęzak Andrzej, Odroczenie terminu wymagalności roszczenia a początek biegu jego przedawnienia. Glosa do uchwały SN z dnia 11 września 2020 r., III CZP 88/19

Glosy
Opublikowano: Glosa 2022/2/21-26
Autor:
Rodzaj: glosa

Odroczenie terminu wymagalności roszczenia a początek biegu jego przedawnienia. Glosa do uchwały SN z dnia 11 września 2020 r., III CZP 88/19

aprob.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX