Gruszecki Krzysztof, Odroczenie płatności opłat podwyższonych albo kar pieniężnych. Glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 października 2022 r. (III OSK 1321/21)

Glosy
Opublikowano: OwSS 2023/1/118-124
Autor:
Rodzaj: glosa

Odroczenie płatności opłat podwyższonych albo kar pieniężnych. Glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 października 2022 r. (III OSK 1321/21)

glosa częściowo krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX