Ciechorski Jan, Odpowiedzialność szpitala psychiatrycznego za niezapewnienie bezpieczeństwa podczas hospitalizacji. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 1 marca 2019 r., I ACa 663/18

Glosy
Opublikowano: Glosa 2021/4/84-91
Autor:
Rodzaj: glosa

Odpowiedzialność szpitala psychiatrycznego za niezapewnienie bezpieczeństwa podczas hospitalizacji. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 1 marca 2019 r., I ACa 663/18

cz.kryt.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX