Witoszko Wioletta, Odpowiedzialność pracodawcy za skutki choroby pracowniczej - samodzielny czy uzupełniający charakter odpowiedzialności cywilnej - procesowe konsekwencje odpowiedzialności za skutki choroby pracowniczej. Glosa do wyroku SN z dnia 2 października 2008 r., I PK 57/08

Glosy
Opublikowano: OSP 2011/9/90
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Odpowiedzialność pracodawcy za skutki choroby pracowniczej - samodzielny czy uzupełniający charakter odpowiedzialności cywilnej - procesowe konsekwencje odpowiedzialności za skutki choroby pracowniczej. Glosa do wyroku SN z dnia 2 października 2008 r., I PK 57/08

Przedmiotem analizy w glosowanym orzeczeniu była problematyka dochodzenia roszczeń z tytułu uszczerbku spowodowanego zachorowaniem przez pracownika na chorobę związaną z warunkami pracy. Stwierdzona choroba nie została uznana za chorobę zawodową i zakwalifikowano ją jako chorobę pracowniczą. W przeciwieństwie do choroby zawodowej, której pojęcie zostało uregulowane w art. 235[1] k.p., ustawodawca nie zdefiniował pojęcia choroby pracowniczej. W doktrynie prawa pracy choroby związane z warunkami pracy (choroby pracownicze) definiuje się jako choroby, które zostały spowodowane czynnikami występującymi w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy, ale nie zostały wymienione w wykazie chorób zawodowych . Ani w prawie pracy, ani w prawie ubezpieczeń społecznych nie przewidziano odpowiedzialności pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu spowodowany wystąpieniem choroby pracowniczej, dlatego pracownikowi pozostaje dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych przede wszystkim w ramach reżimu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX