Glosy
Opublikowano: Glosa 2019/3/126-136
Autor:

Odpowiedzialność odszkodowawcza Państwa za wadliwy nadzór nad wykonywaniem środka zabezpieczającego. Glosa do wyroku s.okręg. z dnia 10 października 2017 r., I C 418/16

Zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym stanowi bardzo głęboką ingerencję w podstawowe prawa i wolności człowieka. Na sądzie zaś ciąży obowiązek nadzoru nad wykonywaniem orzeczonych środków zabezpieczających, co w konsekwencji uzasadnia odpowiedzialność Skarbu Państwa za nieprzeniesienie sprawcy z oddziału o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia do oddziału o podstawowym stopniu zabezpieczenia. Podstawą odpowiedzialności będzie art. 417 k.c. przewidujący odpowiedzialność za wykonywanie władzy publicznej, przepis ten nie wskazuje zakresu odszkodowawczego, w konsekwencji ustalając obowiązek naprawienia szkody, należy się posłużyć przepisami szczegółowymi Kodeksu cywilnego. Jednocześnie niewątpliwe jest, że odpowiedzialność za bezprawne wykonywanie władzy publicznej obejmuje szkody majątkowe oraz niemajątkowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację