Glosy
Opublikowano: Glosa 2019/3/79-89
Autor:

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. Glosa do wyroku SN z dnia 9 lutego 2018 r., I CSK 246/17

Glosowany wyrok dotyczy doniosłego praktycznie zagadnienia odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. za szkodę wyrządzoną spółce. Problematyka ta, mimo że często poruszana w piśmiennictwie oraz judykaturze, budzi szereg wątpliwości i jako taka należy do spornych. W omawianym wyroku Sąd Najwyższy przyjął, że z uwagi na fakt, iż w przepisie art. 293 § 1 k.s.h. jako jedną z przesłanek odpowiedzialności członka zarządu wskazuje się wyrządzenie przez członka zarządu szkody spółce, nie można mówić o spełnieniu się tej przesłanki w przypadku, gdy istnieje jedynie prawdopodobieństwo wyrządzenia spółce szkody. Teza ta, choć w założeniach trafna i zasługująca na aprobatę, została sformułowana na tle stanu faktycznego nieuzasadniającego jej przyjęcia. Wyrok ten stanowi asumpt do zrewidowania najnowszego orzecznictwa dotyczącego odpowiedzialności zarządców spółek kapitałowych i ponownego objęcia go refleksją.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację