Mrowicki Marcin, Odmowa zwolnienia od kosztów sądowych a ograniczenie dostępu do sądu. Glosa do wyroku ETPC z dnia 15 września 2015 r., 42689/09

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Odmowa zwolnienia od kosztów sądowych a ograniczenie dostępu do sądu. Glosa do wyroku ETPC z dnia 15 września 2015 r., 42689/09

1.Stan faktyczny

W niniejszej sprawie skarżący pan Jerzy Mogielnicki wytoczył powództwo przeciwko dużej spółce farmaceutycznej o zapłatę ponad 2 milionów złotych tytułem odszkodowania za odmowę przyznania mu możliwości zakupu opcji menadżerskich przez pozwaną, co jego zdaniem było niezgodne z postanowieniem podjętym przez zgromadzenie akcjonariuszy. Skarżący nie uiścił opłaty od pozwu, gdyż na podstawie wówczas obowiązujących przepisów był z tego obowiązku zwolniony. Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił powództwo. Skarżący odwołał się, wnosząc o całkowite zwolnienie go od opłaty od apelacji w wysokości 103 tysiące złotych bądź częściowe zwolnienie ponad kwotę 10 tysięcy z uwagi na to, że nie jest w stanie uiścić całej wymaganej kwoty. W oświadczeniu majątkowym wskazał, iż posiada dwie nieruchomości o łącznej wartości 120 tysięcy, dwa samochody o wartości 50 tysięcy, że nie wykonuje pracy zarobkowej od 2005 r. i utrzymywał się wyłącznie z oszczędności, na które składało się 2600 jednostek uczestnictwa w dwóch...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX