Kmieciak Zbigniew, Ochrona tymczasowa w sprawie ze skargi Komisji przeciwko Polsce dotyczącej przepisów ustawy obniżającej wiek przejścia w stan spoczynku sędziów SN. Glosa do postanowienia TS z dnia 19 października 2018 r., C-619/18 R

Glosy
Opublikowano: PiP 2019/1/143-150
Autor:
Rodzaj: glosa

Ochrona tymczasowa w sprawie ze skargi Komisji przeciwko Polsce dotyczącej przepisów ustawy obniżającej wiek przejścia w stan spoczynku sędziów SN. Glosa do postanowienia TS z dnia 19 października 2018 r., C-619/18 R

1. Będące przedmiotem glosy postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE zapadło na wniosek Komisji Europejskiej o udzielenie ochrony tymczasowej w sprawie, która stała się w Polsce zarzewiem poważnego sporu, w większym stopniu politycznego niż prawnego, a mianowicie obniżenia wieku przejścia sędziów SN w stan spoczynku . Przychylając się do stanowiska wnioskodawcy, zobowiązano w nim nasz kraj „natychmiast i do czasu wydania postanowienia kończącego postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych, do: 1) zawieszenia stosowania przepisów art. 37 § 1 – 4 i art. 111 § 1 i 1a ustawy z dnia 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym, art. 5ustawy z dnia 10.05.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, oraz wszelkich środków podjętych w celu stosowania tych przepisów; 2) podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia, by sędziowie Sądu Najwyższego (Polska), których dotyczą wyżej wymienione przepisy, mogli pełnić...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX