Kudła Jacek, Ocena wiarygodności informacji uzyskanych od agenta policyjnego jako jedna z czynności poprzedzających stosowanie prowokacji policyjnej. Glosa do postanowienia SN z dnia 30 listopada 2010 r., III KK 152/10

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2013
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Ocena wiarygodności informacji uzyskanych od agenta policyjnego jako jedna z czynności poprzedzających stosowanie prowokacji policyjnej. Glosa do postanowienia SN z dnia 30 listopada 2010 r., III KK 152/10

Przedstawione stanowisko Sądu Najwyższego dotyczy możliwości wykorzystania przez organy ścigania dowodów zgromadzonych w czasie wykonywania czynności z zakresu stosowania przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, tj. art. 19a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), oraz oceny ich legalności.

Postanowienie zapadło na skutek rozpoznania w dniu 30 listopada 2010 r. przez Sąd Najwyższy kasacji, wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego z dnia 10 lipca 2009 r. Zdaniem Sądu Rejonowego Tomasz H. w dniu 13 czerwca 2005 r. w związku z pełnieniem funkcji publicznej Kierownika Kliniki Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w B., przyjął korzyść majątkową w kwocie 5000 zł. Sąd Rejonowy przy ustaleniu, iż czyn ten stanowi przypadek mniejszej wagi wyczerpujący znamiona art. 228 § 1 k.k. w zw. z art. 228 § 2 k.k., na podstawie art. 66...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX