Skwarcow Marek, Obraza prawa procesowego w postaci nierozpoznania zarzutu rażącej niewspółmierności (surowości) kary jako podstawa wniesienia kasacji. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z 13 maja 2022 r., I KK 86/21

Glosy
Opublikowano: OSP 2023/10/79
Autor:
Rodzaj: glosa

Obraza prawa procesowego w postaci nierozpoznania zarzutu rażącej niewspółmierności (surowości) kary jako podstawa wniesienia kasacji. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z 13 maja 2022 r., I KK 86/21

glosa krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX