Badura Ewelina, Obowiązki pośredników w odniesieniu do obiektów zakwaterowania turystycznego – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.04.2022 r., C-674/20, Airbnb Ireland UC przeciwko Région de Bruxelles-Capitale

Glosy
Opublikowano: Glosa 2023/2/110-119
Autor:
Rodzaj: glosa

Obowiązki pośredników w odniesieniu do obiektów zakwaterowania turystycznego – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.04.2022 r., C-674/20, Airbnb Ireland UC przeciwko Région de Bruxelles-Capitale

aprob.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX