Dzięgielewska Aleksandra, Obejście zakazu reformationis in peius przez organ odwoławczy. Glosa do wyroku NSA z dnia 30 stycznia 2019 r., I FSK 2299/18

Glosy
Opublikowano: Glosa 2020/1/42-50
Autor:
Rodzaj: glosa

Obejście zakazu reformationis in peius przez organ odwoławczy. Glosa do wyroku NSA z dnia 30 stycznia 2019 r., I FSK 2299/18

Zakaz reformationis in peius obowiązujący w postępowaniu administracyjnym jest istotną gwarancją procesową mającą na celu ochronę interesów podatnika. Organy skarbowe podejmują jednak próby wydawania decyzji z pominięciem zakazu orzekania na niekorzyść strony odwołującej się. Ma to miejsce w sytuacji, gdy mimo istnienia podstaw do wydania przez organ odwoławczy decyzji merytorycznej, podejmuje on decyzję uchylającą i przekazuje sprawę z powrotem do organu pierwszej instancji. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że chęć pominięcia zakazu reformationis in peius w żadnym przypadku nie może być czynnikiem decydującym przy wyborze organu między decyzją reformatoryjną a kasacyjną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX