Ratusznik Piotr, O nieprawidłowościach w rozumieniu tzw. bezprawności względnej - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23.05.2019 r., II CSK 360/18

Glosy
Opublikowano: Glosa 2022/3/67-76
Autor:
Rodzaj: glosa

O nieprawidłowościach w rozumieniu tzw. bezprawności względnej - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23.05.2019 r., II CSK 360/18

W polskim orzecznictwie oraz doktrynie problematyka przypisania sprawcy odpowiedzialności za szkodę jest zagadnieniem, do którego często podchodzi się dowolnie. Wyjątkiem nie są wypowiedzi odnoszące się do celu ochronnego normy prawnej, niekiedy utożsamianego wyłącznie z tzw. bezprawnością względną. Debata nad tą koncepcją charakteryzuje się szeregiem niedomówień oraz błędów. Największy z nich opiera się na założeniu, że cel ochronny normy prawnej to rozwiązanie rzekomo charakterystyczne jedynie dla § 823 ust. 2 Bürgerliches Gesetzbuch , wskazującego na wymaganie naruszenia tzw. ustawy ochronnej. Tymczasem nie jest to stanowisko prawidłowe, ponieważ cel ochronny normy prawnej występuje także poza tym przepisem. Konstrukt ten ma bowiem zastosowanie z reguły do takich norm, które do ustawy ochronnej nie odsyłają.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX