Iżycki Przemysław, O merytorycznym orzekaniu sądów administracyjnych w świetle standardu europejskiego. Glosa do wyroku TS z dnia 29 lipca 2019 r., C-556/17

Glosy
Opublikowano: EPS 2020/4/36-41
Autor:
Rodzaj: glosa

O merytorycznym orzekaniu sądów administracyjnych w świetle standardu europejskiego. Glosa do wyroku TS z dnia 29 lipca 2019 r., C-556/17

Autor porusza kwestię kompetencji sądów administracyjnych umożliwiających egzekwowanie wykonania prawomocnych wyroków sądowych w kontekście standardów europejskich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX