Zelwiański Ryszard, Nierzetelność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Glosa do wyroku SN z dnia 20 czerwca 1996 r., III ARN 13/96

Glosy
Opublikowano: PP 1996/12/38-39,1
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Nierzetelność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Glosa do wyroku SN z dnia 20 czerwca 1996 r., III ARN 13/96

Czy wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca br. (sygn. akt III ARN 13/96), w którym przedstawiony został inny pogląd na temat nierzetelności ksiąg podatkowych, wyeliminuje rozbieżności w orzecznictwie i wpłynie na jednolite stosowanie prawa w praktyce podatkowej?

1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.05.1990 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 35, poz. 203) miało na celu aktywizację działalności drobnej wytwórczości i handlu. W szczególności prawo do zwolnienia uzyskiwały podmioty, które od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia do końca 1990 r. uruchomiły jeden lub więcej rodzajów działalności wymienionych w rozporządzeniu. Decyzję o zwolnieniu wydawał urząd skarbowy.

W rozporządzeniu przyjęta została zasada, że warunkiem skorzystania z tego zwolnieniajest prowadzenie stałej działalności gospodarczej przez cały okres zwolnienia oraz w ciągu dwóch lat po...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX