Ruśkowski Eugeniusz, Nierzetelność księgi przychodów i rozchodów. Glosa do wyroków SN z dnia 20 czerwca 1996 r., III ARN 13/96 oraz III ARN 11/96

Glosy
Opublikowano: PP 1997/2/27-29
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Nierzetelność księgi przychodów i rozchodów. Glosa do wyroków SN z dnia 20 czerwca 1996 r., III ARN 13/96 oraz III ARN 11/96

Pojęcie nierzetelności (i odpowiednio rzetelności) ksiąg podatkowych należy do katalogu podstawowych pojęć prawa podatkowego. Występuje ono w licznych aktach prawnych, z których na szczególną uwagę zasługują: k.p.a. (art. 169 § 1), ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. art. 30 ust. 7) , ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (art. 27 ust. 2) , rozporządzenie Ministra Finansów z 18 maja 1990 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchamianej działalności gospodarczej oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 15 grudnia 1992 r. w sprawie zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów . Właśnie to ostatnie rozporządzenie zawiera legalną definicję rzetelności podatkowej księgi przychodów i rozchodów, stanowiąc w § 10m.in., że: „Prawidłowa pod względem materialnym (rzetelna) jest księga prowadzona zgodnie ze stanem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX