Mrożek Jakub, Niedopuszczalność złożenia skargi na bezczynność (przewlekłość) po zakończeniu postępowania. Glosa do uchwały NSA z dnia 22 czerwca 2020 r. II OPS 5/19

Glosy
Opublikowano: OwSS 2021/3/103-118
Autor:
Rodzaj: glosa

Niedopuszczalność złożenia skargi na bezczynność (przewlekłość) po zakończeniu postępowania. Glosa do uchwały NSA z dnia 22 czerwca 2020 r. II OPS 5/19

krytycz

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX