Kucharski Piotr, Nauczyciel akademicki - świadczenia chorobowe - prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Glosa do wyroku SN z dnia 9 lutego 2010 r., I UK 295/09

Glosy
Opublikowano: OSP 2012/2/23
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Nauczyciel akademicki - świadczenia chorobowe - prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Glosa do wyroku SN z dnia 9 lutego 2010 r., I UK 295/09

1. SN wyrokiem z dnia 9 lutego 2010 r. I UK 295/2009, oddalił skargę kasacyjną Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w B.-B. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej z dnia 26 marca 2009 r. którym Sąd ten zmienił wyrok Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej z 11 grudnia 2008 r. którym Sąd ten zmienił decyzję ZUS - Oddziału w B.-B. z 30 kwietnia 2008 r. uznającą za nieprawidłowe wypłaty dokonane na rzecz Anny K. za okres od 20 marca 2007 r. do 28 lutego 2008 r. (z tytułu wynagrodzenia za 33 dni niezdolności do pracy, a następnie zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku macierzyńskiego) i stwierdził, że wypłaty te były prawidłowe, gdyż Anna K. jako nauczyciel akademicki od 20 marca 2007 r. do 17 września 2007 r. była niezdolna do pracy, a od 18 września 2007 r. do do 28 lutego 2008 r. korzystała z urlopu macierzyńskiego. Tak więc Sąd Rejonowy podzielił stanowisko odwołującej się Wyższej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX