Naruszenie przez organy państwa członkowskiego zasad zwrotu podatku VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 24 października 2013 r.,... - OpenLEX

Wesołowska Agnieszka, Naruszenie przez organy państwa członkowskiego zasad zwrotu podatku VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 24 października 2013 r., C-431/12

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2013
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Naruszenie przez organy państwa członkowskiego zasad zwrotu podatku VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 24 października 2013 r., C-431/12

1.Wprowadzenie

Zasada neutralności podatkowej VAT, której praktycznym wyrazem jest przyznane podatnikom prawo do odliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, stanowi niewątpliwie kanwę wspólnego systemu tego podatku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej. Nie bez przyczyny Trybunał Sprawiedliwości (TS) odnosił się do tej zasady w swoim orzecznictwie, podkreślając jej nadrzędność wobec innych zasad, w tym wyrażonych w krajowym porządku prawnym. Orzecznictwo TS w tym zakresie jest bardzo bogate i wewnętrznie spójne. W przeważającej mierze dotyczy stosowania przepisów stanowiących odstępstwa od ogólnych zasad opodatkowania, jakimi są zwolnienia podatkowe. Jednak to nie tylko problematyka zwolnień podatkowych jest nierozerwalnie związana z realizacją zasady neutralności podatkowej. Realizacją praktyczną zasady neutralności podatkowej jest bowiem umożliwienie podmiotom posiadającym status podatnika VAT odliczenie podatku naliczonego od należnego za dany okres rozliczeniowy. W...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX