Łętowska Ewa, Naprawa gwarancyjna za granicą a zwolnienie z cła. Glosa do wyroku NSA z dnia 20 grudnia 1994 r., V SA 1663/93

Glosy
Opublikowano: Glosa 1995/7/17-20
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Naprawa gwarancyjna za granicą a zwolnienie z cła. Glosa do wyroku NSA z dnia 20 grudnia 1994 r., V SA 1663/93

1.

RozstrzygnięcieNaczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dn. 20.12.1994 r. uważam za niefortunne. Przyjęta przez administrację celną "wąskoresortowa" interpretacja przepisów o zwolnieniach od cła towarów przywiezionych z zagranicy, których przywóz jest następstwem naprawy gwarancyjnej, została potwierdzona przez NSA. W konsekwencji, mimo iż prawo celne zwalnia od cła "towary przyłączone za granicą do rzeczy wywiezionych z Polski, przy naprawie w ramach umowy gwarancyjnej" (sygnalizuję, że pojęcie to wbrew literalnemu brzmieniu, obejmuje sobą dwie różne sytuacje faktyczne) uznano, że zwolnieniu nie podlega sprowadzenie podzespołu i dokonanie jego wymiany na miejscu, w kraju. W ten sposób wypaczono funkcję gwarancji (tak, jak ją reguluje i rozumie prawo cywilne) i popsuto tym samym prawo także poza zakresem działania prawa celnego, a nawet kognicji NSA. Ujęcie NSA wprowadza bowiem nieuzasadnioną - przynajmniej na tle treści jego motywów - dystynkcję w obrębie prawnego reżimu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX