Nagroda jubileuszowa - równe traktowanie w zatrudnieniu - rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika -... - OpenLEX

Prusinowski Piotr, Nagroda jubileuszowa - równe traktowanie w zatrudnieniu - rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - porzucenie pracy - staż pracy. Glosa do wyroku SN z dnia 27 czerwca 2013 r., I PK 28/13

Glosy
Opublikowano: OSP 2014/12/111
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Nagroda jubileuszowa - równe traktowanie w zatrudnieniu - rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - porzucenie pracy - staż pracy. Glosa do wyroku SN z dnia 27 czerwca 2013 r., I PK 28/13

W wyroku z dnia 27 VI 2013 r. SN poruszył wiele wątków dotyczących prawa materialnego i procesowego. W szczególności uwagę przykuwa próba zdiagnozowania funkcji nagrody jubileuszowej. Zabieg ten został połączony z rozważaniami odnoszącymi się do przesłanek warunkujących prawo i wysokość świadczenia. Sprawia to, że przeprowadzone rozważania mają wymiar praktyczny. Postawiona przez SN teza, że nagroda jubileuszowa jest wyrazem uznania zasług uprawnionego i wyróżnieniem za lojalność przejawiającą się wieloletnią pracą, zasadniczo na rzecz tego samego pracodawcy (czemu nie przeczy możliwość zaliczenia do stażu jubileuszowego okresów pracy dla innych pracodawców) , może uchodzić za nadinterpretację znaczenia przesłanek gratyfikacji jubileuszowej. Biorąc za punkt odniesienia zakładowy staż pracy, a tym bardziej staż ogólny, problematyczne może okazać się twierdzenie, że jest on nośnikiem zasług i lojalności pracownika. W rezultacie dyskusyjne może okazać się zapatrywanie, że przepisy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX