Wesołowska Agnieszka, Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku świadczenia usług zwolnionych z podatku VAT na przykładzie dostawy protez dentystycznych. Glosa do wyroku TS z dnia 26 lutego 2015., C-144/13, C-154/13 i C-160/13

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku świadczenia usług zwolnionych z podatku VAT na przykładzie dostawy protez dentystycznych. Glosa do wyroku TS z dnia 26 lutego 2015., C-144/13, C-154/13 i C-160/13

1.Wprowadzenie

Komentowane orzeczenie, wydane w trzech niderlandzkich sprawach połączonych, dotyczy swoim zakresem podstawowych kwestii na gruncie wspólnego podatku VAT, które jednak wciąż budzą bardzo duże wątpliwości praktyczne. Wszystkie postępowania przed holenderskim sądem krajowym, który skierował w sprawach pytania prejudycjalne dotyczyły podatników, którzy zlecali wykonanie protez dentystycznych za granicą w celu ich dalszej odsprzedaży albo w celu użytku własnego w ramach prowadzonej działalności dentystycznej. We wszystkich sprawach w konsekwencji przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału jest to, czy otrzymywanie protez dentystycznych z zagranicy, spoza państwa własnej siedziby na terytorium Unii Europejskiej, jest zwolnione z podatku VAT. Dodatkową kwestią, stosunkowo niedawno poruszaną przez Trybunał w polskiej sprawie C-319/12 , która również stała się przedmiotem rozważań składu orzekającego w komentowanej sprawie, jest problematyka związana z możliwością dokonywania odliczania podatku VAT...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX