Kurzępa Bolesław, Moment wniesienia opłaty za przejazd w publicznych przewozach osób. Glosa do wyroku NSA z dnia 4 lipca 2019 r., II GSK 1978/17

Glosy
Opublikowano: OSP 2020/5/43
Autor:
Rodzaj: glosa

Moment wniesienia opłaty za przejazd w publicznych przewozach osób. Glosa do wyroku NSA z dnia 4 lipca 2019 r., II GSK 1978/17

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX