Tomczak Tomasz, Miarkowanie kary umownej w ramach powództwa o jej zwrot – glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z 5.12.2018 r., IX Ca 758/18

Glosy
Opublikowano: Glosa 2023/1/36-45
Autor:
Rodzaj: glosa

Miarkowanie kary umownej w ramach powództwa o jej zwrot – glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z 5.12.2018 r., IX Ca 758/18

kryt.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX