Brach Aleksandra, Kwalifikacja podatkowa przychodu ze sprzedaży kryptowaluty. Glosa do wyroku NSA z dnia 6 marca 2018 r., II FSK 488/16

Glosy
Opublikowano: Glosa 2019/1/102-108
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Kwalifikacja podatkowa przychodu ze sprzedaży kryptowaluty. Glosa do wyroku NSA z dnia 6 marca 2018 r., II FSK 488/16

Ustalenie statusu bitcoina na gruncie prawa podatkowego pozwala przesądzić o sposobie opodatkowania przychodu ze sprzedaży kryptowaluty. Poza wyborem właściwego sposobu opodatkowania tych przychodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych rodzi kolejne problemy związane z dokumentowaniem dla celów podatkowych zbycia bitcoinów, a także szereg pytań o dopuszczalność opodatkowania transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych czy też podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji ustalenie statusu prawnego kryptowaluty powinno stanowić punkt wyjścia w zakresie każdorazowej oceny skutków podatkowych szeroko pojętego obrotu wirtualnymi walutami. Brak zdecydowanych działań prawodawczych pogłębia już istniejące liczne rozbieżności w orzecznictwie w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX