Suwaj Robert, Kryteria i zakres oceny wartości dowodowej operatu szacunkowego - glosa częściwo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2021 r., I OSK 3395/18

Glosy
Opublikowano: ST 2022/9/91-96
Autor:
Rodzaj: glosa

Kryteria i zakres oceny wartości dowodowej operatu szacunkowego - glosa częściwo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2021 r., I OSK 3395/18

glosa częściowo krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX