Łacny Justyna, Korekty finansowe nakładane na instytucje zamawiające za naruszenia prawa zamówień publicznych. Glosa do wyroku TS: z dnia 26 maja 2016 r., C-260/14 i C-261/14, oraz z dnia 14 lipca 2016 r., C-406/14

Glosy
Opublikowano: EPS 2017/9/40-49
Autor:
Rodzaj: glosa

Korekty finansowe nakładane na instytucje zamawiające za naruszenia prawa zamówień publicznych. Glosa do wyroku TS: z dnia 26 maja 2016 r., C-260/14 i C-261/14, oraz z dnia 14 lipca 2016 r., C-406/14

Autorka porusza problematykę korekt finansowych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego, korzystające z funduszy UE, które w toku ich wydatkowania naruszyły prawo zamówień publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX