Kucewicz Olga, Korekty cen transferowych dotyczące okresu sprzed 1.01.2019 r. Glosa do wyroku NSA z dnia 27 sierpnia 2020 r., II FSK 776/20

Glosy
Opublikowano: Glosa 2022/1/89-96
Autor:
Rodzaj: glosa

Korekty cen transferowych dotyczące okresu sprzed 1.01.2019 r. Glosa do wyroku NSA z dnia 27 sierpnia 2020 r., II FSK 776/20

Glosa odnosi się do rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących daty ujęcia korekty cen transferowych. Poza jej zakres wykraczają kwestie procesowe i pozostałe kwestie dotyczące cen transferowych. Niniejsze opracowanie zawiera przede wszystkim analizę stanowiska Sądu i wskazuje na problematykę ujęcia korekty cen transferowych. Wyrok NSA podkreśla istotę problemu i stanowi doskonały początek rozważań w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX