Selera Paweł, Korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia dóbr inwestycyjnych. Glosa do postanowienia TS z dnia 5 czerwca 2014 r., C-500/13

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia dóbr inwestycyjnych. Glosa do postanowienia TS z dnia 5 czerwca 2014 r., C-500/13

Zakresy pytań prejudycjalnych i kluczowe elementy stanu faktycznego

Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał, TS lub TSUE) dokonał wykładni przepisów unijnych dotyczących korekty podatku naliczonego w kontekście polskich regulacji dotyczących korekty w związku z tzw. zmianą przeznaczenia. Co istotne, jest to kolejna „polska” sprawa przed Trybunałem, której TSUE nie rozstrzygnął w formie wyroku, lecz uznał, że wystarczające jest wydanie rozstrzygnięcia w formie postanowienia.

Trybunał słusznie stwierdził, że odpowiedź na pytanie prejudycjalne można wywieść w sposób jednoznaczny z orzecznictwa, stąd zrezygnował z rozstrzygania sprawy w formie wyroku, uznając za wystarczające podjęcie rozstrzygnięcia w formie postanowienia . Zgodnie z art. 99regulaminu postępowania przed TSUE: „Jeżeli pytanie skierowane w trybie prejudycjalnym jest identyczne z pytaniem, w którego przedmiocie Trybunał już orzekał, jeżeli odpowiedź na pytanie prejudycjalne można wywieść w sposób jednoznaczny z orzecznictwa lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX