Przedańska Justyna, Kompetencje do dokonywania wykładni zgodności zamierzeń inwestycyjnych z postanowieniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 23 czerwca 2021 r. (II SA/Gd 37/21)

Glosy
Opublikowano: ST 2022/7-8/183-192
Autor:
Rodzaj: glosa

Kompetencje do dokonywania wykładni zgodności zamierzeń inwestycyjnych z postanowieniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 23 czerwca 2021 r. (II SA/Gd 37/21)

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX