Dorosz-Kruczyński Jakub, Kilka uwag w sprawie (nie)dopuszczalności uchylenia planu miejscowego. Glosa do wyroku NSA z dnia 9 grudnia 2020 r., II OSK 2116/20

Glosy
Opublikowano: OwSS 2021/4/118-124
Autor:
Rodzaj: glosa

Kilka uwag w sprawie (nie)dopuszczalności uchylenia planu miejscowego. Glosa do wyroku NSA z dnia 9 grudnia 2020 r., II OSK 2116/20

aprob

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX