Długosz Tomasz, Interwencja państwa w ceny dostaw gazu ziemnego. Glosa do wyroku TS z dnia 7 września 2016 r., C-121/15

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Interwencja państwa w ceny dostaw gazu ziemnego. Glosa do wyroku TS z dnia 7 września 2016 r., C-121/15

1.Stan faktyczny

Pismem z dnia 17 lipca 2013 r. francuskie stowarzyszenie detalicznych dostawców energii [Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)] wniosło do francuskiej Rady Państwa (Conseil d'État) skargę o stwierdzenie nieważności dekretu nr 2013-400 ze względu na nadużycie władzy. Skarga została złożona w ramach sporu między ANODE a Premier minister (premierem, Francja), Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique (ministrem gospodarki, przemysłu i cyfryzacji, Francja) oraz Commission de régulation de l'énergie (komisją regulacji energetyki, Francja) i ENGIE, dawniej GDF Suez, w przedmiocie regulowanych taryf sprzedaży gazu ziemnego. W skardze do Rady Państwa ANODE zarzuciło m.in., że przepisy art. L. 445-1 do art. L. 445-4 francuskiego kodeksu energetycznego (code de l'énergie), wprowadzone w życie zaskarżonym dekretem, którego stwierdzenia nieważności żądano, naruszają cele dyrektywy2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX