Informacja publiczna a prawo do prywatności na przykładzie projektu budowlanego. Glosa do wyroku WSA z dnia 14 października... - OpenLEX

Cybulska Renata, Informacja publiczna a prawo do prywatności na przykładzie projektu budowlanego. Glosa do wyroku WSA z dnia 14 października 2015 r., II SAB/Gd 128/15

Glosy
Opublikowano: OwSS 2019/2/115-120
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Informacja publiczna a prawo do prywatności na przykładzie projektu budowlanego. Glosa do wyroku WSA z dnia 14 października 2015 r., II SAB/Gd 128/15

Dostęp do informacji publicznej to uprawnienie zagwarantowane nie tylko mocą ustawy, ale również Konstytucji RP. Nie jest jednak prawem bezwarunkowym, doznaje bowiem określonych ograniczeń, wskazanych m.in. w przepisie art. 47 Konstytucji RP oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czyli w zakresie prawa do prywatności. W obszar tych ograniczeń należy również wpisać projekt budowlany budynku mieszkalnego, który stanowi załącznik do decyzji pozwolenie na budowę. W związku z powyższym, przy niewątpliwej kolizji praw w zakresie dostępu do informacji publicznej, którą stanowi decyzja administracyjna będąca dokumentem urzędowym, a prawem do prywatności, którym objęty jest projekt budowlany budynku mieszkalnego będącego integralną częścią decyzji, pierwszeństwo będzie miało drugie z nich. Dotyczy bowiem sfery osobistej osoby, która będzie zamieszkiwała w zaprojektowanym budynku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX