Sylwestrzak Anna, Immisje. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 1 marca 2013 r., I ACa 835/12

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2013/4/45-54
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Immisje. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 1 marca 2013 r., I ACa 835/12

W glosowanym orzeczeniusąd apelacyjny rozstrzygał szereg zagadnień dotyczących immisji, począwszy od ich podziału, oceny kryteriów ich dopuszczalności, a kończąc na konsekwencjach bezprawnych zakłóceń w postaci obowiązku naprawienia szkody i przesłanek odpowiedzialności deliktowej z tego tytułu. Nie sposób w ramach zwięzłego opracowania jakim jest glosa, odnieść się do wszystkich poruszonych problemów, stąd rozważania zostaną skupione jedynie na wybranych zagadnieniach. Na uwagę zasługują zwłaszcza kwestie tak fundamentalne, jak odgraniczenie poszczególnych rodzajów immisji oraz ocena ich miary. Analizę ułatwi zarysowanie stanu faktycznego, który legł u podstaw glosowanego orzeczenia. Mianowicie, nieruchomość powodów, na której prowadzone jest gospodarstwo pasieczne, sąsiaduje z nieruchomością przeznaczoną pod drogę krajową. W wyniku przebudowy drogi, polegającej na umiejscowieniu jej na nasypie i towarzyszącemu temu wycięciu okalających ją drzew i krzewów stanowiących naturalną...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX