Kurzępa Bolesław, Glosa do wyroku WSA z dnia 29 maja 2018 r., III SA/Kr 7/18

Glosy
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/9/156-159
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku WSA z dnia 29 maja 2018 r., III SA/Kr 7/18

Streszczenie

W tezie głosowanego orzeczenia zawarte jest wyjaśnienie zwrotu „zamiar wprowadzenia do obrotu środków zastępczych”, o którym mowa w art. 52a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii na gruncie postępowania administracyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX