Pahl Bogumił, Glosa do wyroku WSA z dnia 26 stycznia 2011 r., III SA/Po 720/10

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2013
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku WSA z dnia 26 stycznia 2011 r., III SA/Po 720/10

I.

Już na samym wstępie stwierdzić należy, że glosowany wyrok wymaga zauważenia i omówienia. Dotyka on istotnych problemów, powstających na etapie stosowania zwolnienia od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha (art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym ). Stosowanie powołanego przepisu wywołuje liczne kontrowersje. Kapitalnym tego dowodem jest analizowana sprawa, w której odmienne stanowiska zaprezentowały organy podatkowe obu instancji oraz WSA w Poznaniu. Mamy więc do czynienia z jednym stanem faktycznym, a trzema poglądami co do stosowania przepisów ustawy o podatku rolnym.

Stan faktyczny sprawy nie powinien budzić żadnych wątpliwości. Wójt gminy na mocy decyzji zwolnił od podatku rolnego grunty nabyte w drodze licytacji publicznej, przy czym nie uwzględnił w niej gruntów sklasyfikowanych w momencie nabycia w ewidencji gruntów jako Ba (tereny przemysłowe) oraz Tr...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX