Pahl Bogumił, Glosa do wyroku WSA z dnia 23 lutego 2011 r., III SA/Po 792/10

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2011
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku WSA z dnia 23 lutego 2011 r., III SA/Po 792/10

I.

Glosowany wyrok dotyczy momentu wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, w sytuacji gdy dochodzi do rozbiórki obiektu budowlanego – budynku. W zasadzie problem, który miał do rozstrzygnięcia skład orzekający WSA w Poznaniu można sprowadzić do następujących pytań: czy moment wydania pozwolenia na rozbiórkę budynku jest przesłanką wygaśnięcia obowiązku podatkowego? Czy na wygaśnięcie obowiązku podatkowego ma wpływ brak instalacji elektrycznej i sanitarnej w obiekcie budowlanym? A może dopiero obowiązek ten wygasa w momencie całkowitego zakończenia prac rozbiórkowych?

W ocenie podatnika okolicznością skutkującą wygaśnięciem obowiązku podatkowego jest brak odpowiednich instalacji w budynku, ponieważ nie jest to budynek w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Stanowiska podatnika nie podzielił jednak organ podatkowy I instancji, zdaniem którego przedmiotowy obowiązek wygasa dopiero z chwilą zakończenia rozbiórki obiektu. Natomiast zgodnie z poglądem Samorządowego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX