Pogoński Mariusz, Glosa do wyroku WSA z dnia 20 marca 2009 r, III SA/Wa 2320/08

Glosy
Opublikowano: ST 2011/7-8/179-184
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku WSA z dnia 20 marca 2009 r, III SA/Wa 2320/08

1.

Stan faktyczny, na którego kanwie zapadł niniejszy wyrok , był następujący. Dom pomocy społecznej zbierał od swoich pensjonariuszy pieniądze i lokował je na założonym przez siebie rachunku bankowym. Uzyskane od banku odsetki były następnie dystrybuowane wśród pensjonariuszy proporcjonalnie do kwot, jakie przekazali oni do przechowania domowi pomocy. Odsetki uzyskiwane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu na zasadzie zryczałtowanego podatku dochodowego potrącanego przez płatnika. Do rozstrzygnięcia pozostawało więc, po pierwsze, czy w tym konkretnym przypadku odsetki będą podlegać temu trybowi, czy też może innej zasadzie, np. jako przychody z innych źródeł? W drugiej kolejności, co nie było jednak mniej ważne, kto powinien pełnić funkcję płatnika podatku: bank wypłacający odsetki jako „pierwotne” źródło czy dom pomocy społecznej, który faktycznie wypłacał odsetki pensjonariuszom, a więc osobom fizycznym nieprowadzącym działalności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX