Styczyński Rafał, Glosa do wyroku WSA z dnia 12 stycznia 2016 r., I SA/Gd 1514/15

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku WSA z dnia 12 stycznia 2016 r., I SA/Gd 1514/15

Uwagi ogólne

Glosowany wyrok ma niezwykle istotne znaczenie dla szeroko pojętego sektora bankowego, bowiem dotyczy opodatkowania akcji promocyjnych, w ramach których przyznawane są nagrody i premie klientom.

Kwestia ta od lat budzi kontrowersje i często była przedmiotem sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami, które znalazły swój finał przed sądem.

Stan faktyczny

Bank zwrócił się do Ministra Finansów o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia, w jakiej wysokości należy pobrać podatek od świadczeń przyznanych klientom.

Bank w ramach programów typu moneyback zwraca swoim klientom – posiadaczom kart debetowych lub kredytowych – część wartości wydatków, które klienci ponieśli przy zakupach dokonywanych kartą. Bank przekazuje swoim klientom także bony towarowe. Zdaniem banku nagrody związane ze sprzedażą premiową usług mogą korzystać ze zwolnienia z PIT w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68u.p.d.o.f., o ile spełnione są warunki określone w tym przepisie, tj. wartość...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX