Lipniewicz Rafał, Glosa do wyroku TS z dnia 26 maja 2016 r., C-244/15

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 26 maja 2016 r., C-244/15

Uwagi wprowadzające

W swojej skardze Komisja Europejska wniosła do Trybunału o stwierdzenie, że ustanawiając i utrzymując w mocy przepisy przewidujące zwolnienie z podatku od spadków uzależnione od kryterium posiadania głównego (stałego) miejsca zamieszkania na terytorium Grecji, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie art. 63 TFUE, gwarantującym swobodny przepływ kapitału.

Zgodnie z greckimi regulacjami w zakresie podatków od spadków budynek lub lokal mieszkalny lub nieruchomość gruntowa nabyte w drodze dziedziczenia przez małżonka lub dziecko zmarłego, stanowiące pełną własność lub współwłasność, są zwolnione z podatku od spadków, jeżeli spadkobiercy lub zapisobiercy albo jego małżonkowi lub któremuś z jego niepełnoletnich dzieci nie przysługuje prawo pełnej własności, użytkowania lub zamieszkania obejmujące budynek lub lokal mieszkalny lub jego część, wystarczające do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ich rodziny lub prawo pełnej własności działki budowlanej lub części...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX