Czarny Krystian, Glosa do wyroku TS z dnia 17 stycznia 2013 r., C-543/11

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2013
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku TS z dnia 17 stycznia 2013 r., C-543/11

Uwagi ogólne

Obrót nieruchomościami ze względu na wartość, jaką kreują zawsze pozostaje w centrum zainteresowań państwa. Stąd też w zasadzie każda gałąź prawa zawiera stosowne regulacje prawne odnoszące się do tego zagadnienia. Nie inaczej jest w przypadku prawa podatkowego. Wspólny system podatku od wartości dodanej pomimo eksponowania m.in. zasady powszechności, jako jednej z naczelnych zasad tego podatku, wprowadził stosowne zwolnienie dla określonej kategorii gruntów (niezabudowanych i nieprzeznaczonych pod zabudowę). Praktyczne zastosowanie tego zwolnienia, jak się okazuje, nie jest już jednak tak oczywiste, jak brzmienie samego przepisu. Powyższa wątpliwość była przedmiotem glosowanego orzeczenia Trybunału.

Stan faktyczny

W sprawie zawisłej przed sądem wskazano następujący stan faktyczny. Podatnik w wyniku umowy sprzedaży zawartej z gminą nabył działkę gruntową. W dniu nabycia na wskazanej działce stał budynek, który był wykorzystywany jako biblioteka. Obok tego budynku znajdował się wyasfaltowany publiczny...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX