Varga Władysław, Glosa do wyroku TS z dnia 17 lipca 2014 r., C-272/13

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku TS z dnia 17 lipca 2014 r., C-272/13

1.WSTĘP

1.1.Stan faktyczny i opis problemu

Equoland to spółka włoska, która w 2006 r. przywiozła na terytorium Włoch towary z państwa pozaunijnego. Towary były przeznaczone do składu VAT, więc zgodnie z regulacjami podatkowymi i celnymi podatek VAT importowy nie został naliczony i pobrany. Towary zostały wpisane do ewidencji w składzie, lecz fizycznie nigdy tam nie trafiły. Po wyprowadzeniu z procedury składu Equoland uiściła należny podatek VAT, lecz nastąpiło to nie w związku z importem, ale w trybie odwrotnego obciążenia.

Po wykryciu sprawy przez włoskie organy celne lokalny urząd celny (Ufficio delle Dogane di Livorno) zażądał zapłaty podatku VAT importowego, powiększonego zgodnie z regulacjami włoskimi o sankcję wynoszącą 30% kwoty podatku. Spółka nie zgodziła się z decyzją urzędu celnego, wskazując, że podatek VAT został już wykazany i odpowiednio uregulowany na rzecz urzędu skarbowego (Agenzia delle Entrate) w trybie odwrotnego obciążenia. Nałożenie podatku jeszcze raz w odniesieniu do tej samej transakcji oznaczałoby...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX