Sześciło Dawid, Glosa do wyroku TS z dnia 16 lipca 2009 r., C-254/08

Glosy
Opublikowano: ST 2011/1-2/129-131
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 16 lipca 2009 r., C-254/08

Autor składa podziękowanie prof. Ludwigowi Krämerowi za konsultacje przy pisaniu powyższego tekstu.

1.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi jeden z najważniejszych problemów w praktyce działania każdej gminy. Obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce od dawna wzbudza liczne kontrowersje dotyczące głównie jego skuteczności i szczelności. Krytyka obecnego systemu, a także nowa regulacja wspólnotowa w zakresie gospodarki odpadami doprowadziły do przygotowania przez rząd projektu obszernej nowelizacji ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . Podstawowym założeniem nowelizacji jest obligatoryjne przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych obejmujących, w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX