Górski Marcin, Glosa do wyroku TS z dnia 16 grudnia 2010 r., C-137/09

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2011
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku TS z dnia 16 grudnia 2010 r., C-137/09

1.Stan faktyczny

Pan Josemans był właścicielem coffeeshopu po nazwą „Easy Going” w gminie Maastricht. W sklepie tym oferował do sprzedaży i konsumpcji na miejscu narkotyki „miękkie”, napoje bezalkoholowe i artykuły spożywcze. Prowadzenie coffeeshopów jest objęte w Holandii polityką tolerancji, polegającą na tym, że choć sprzedaż konopi indyjskich nie jest legalna, to jednak nie jest też ścigana, o ile spełnione są określone przesłanki. Przesłanki te to w szczególności spełnienie tzw. kryteriów AHOJG: A (affichering) – narkotyki nie mogą być reklamowane; H (harddrugs) – nie można sprzedawać żadnych twardych narkotyków; O (overlast) – coffeeshop nie może wywoływać uciążliwości; J (jeugdigen) – zakaz sprzedaży narkotyków osobom nieletnim; G (grote hoeveelheden) – zakaz sprzedaży więcej niż 5 g konopi na osobę podczas jednej transakcji.

W celu ograniczenia turystyki narkotykowej lub wręcz jej uniemożliwienia Gemeenteraad (rada gminy) gminy Maastricht w decyzji z dnia 20 grudnia 2005 r. wprowadziła do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX