Glosa do wyroku TS z dnia 12 grudnia 2013 r., C-327/12 - OpenLEX

Kohutek Konrad, Glosa do wyroku TS z dnia 12 grudnia 2013 r., C-327/12

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku TS z dnia 12 grudnia 2013 r., C-327/12

1.STAN FAKTYCZNY

Zgodnie z art. 40 włoskiego rozporządzenia ustawodawczego nr 163 z dnia 12 kwietnia 2006 r. – Kodeks zamówień publicznych na roboty budowlane (Codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture), podmioty wykonujące publiczne roboty budowlane na jakiejkolwiek podstawie muszą mieć zezwolenie i zapewniać spełnianie w ramach ich działalności zasad jakości, profesjonalizmu i uczciwości. W tym samym celu produkty, procedury, usługi i systemy jakości w przedsiębiorstwie wykorzystywane przez te podmioty podlegają certyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powołane rozporządzenie reguluje jednolity system zezwoleń dla wszystkich podmiotów wykonujących na jakiejkolwiek podstawie publiczne roboty budowlane o wartości przewyższającej 150 tys. euro w zależności od rodzaju i wartości robót. Wspomniane rozporządzenie reguluje także zasady działania oraz nadzór nad podmiotami świadczącymi ww. usługi certyfikacyjne na roboty budowlane. Podmiotami tymi są Società Organismi di...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX