Taborowski Maciej, Glosa do wyroku TS z dnia 11 grudnia 2007 r., C-161/06

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2011
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku TS z dnia 11 grudnia 2007 r., C-161/06

1.Wstęp

Główne rozważania TS zawarte w wyroku w sprawie Skoma-lux dotyczyły konsekwencji braku publikacji aktów prawa unijnego (rozporządzenia) w Dzienniku Urzędowym UE w języku jednego z państw członkowskich (Republiki Czeskiej), które – podobnie jak Polska – przystąpiło do UE w dniu 1 maja 2004 r. W tym względzie TS stwierdził, że prawo unijne sprzeciwia się temu, aby obowiązki zawarte w przepisach prawa UE, które nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w języku nowego państwa członkowskiego, mimo że język ten jest językiem urzędowym UE, mogły zostać nałożone na jednostki w tym państwie, nawet jeśli miały one możliwość zapoznania się z tymi uregulowaniami przy użyciu innych środków . Rząd czeski twierdził bowiem, że wystarczy dla zastosowania rozporządzenia wobec jednostki to, że opublikowana została przez państwo członkowskie czeska wersja językowa istotnych przepisów celnych (zawartych w rozporządzeniu) w formie elektronicznej oraz że spółka Skoma-Lux mogła zapoznać się z tymi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX