Błaszczyk Jacek, Glosa do wyroku TK z dnia 16 kwietnia 2009 r., P 11/08

Glosy
Opublikowano: Prok.i Pr. 2010/5/152-165
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku TK z dnia 16 kwietnia 2009 r., P 11/08

Glosa poświecona jest wykładni wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. dotyczącego zakresu utracenia mocy prawnej art. 148 § 2 k.k. W szczególności odniesiono się w niej do poglądu zdepenalizowania w całości zbrodni zabójstwa kwalifikowanego, w wyniku zmiany w treści powołanego przepisu, wprowadzonej ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Przedstawiono w glosie pogląd o utraceniu mocy prawnej wyłącznie ustawowego zagrożenia wskazanej zbrodni, obowiązującego od dnia 26 września 2005 r. i przywrócenia obowiązywania treści sankcji art. 148 § 2 k.k. w brzmieniu uchwalonym w 1997 r., a więc obowiązującym od dnia wejścia w życie nowego Kodeksu karnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX