Janiszewska Beata, Glosa do wyroku SN z dnia 9 stycznia 2001 r., II CKN 1140/00

Glosy
Opublikowano: PS 2003/5/151
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 9 stycznia 2001 r., II CKN 1140/00

1. Sprawy o ustalenie ojcostwa mają istotne znaczenie społeczne, związane przede wszystkim z wagą skutków wywoływanych w sferze identyfikacji mężczyzny jako ojca dziecka, przyznania mu władzy rodzicielskiej i rozstrzygnięcia o - niejednokrotnie wieloletnim - obowiązku alimentacyjnym. Decyduje to o szczególnym charakterze tych postępowań cywilnych i wyjaśnia, dlaczego, mimo zmian w zasadach postępowania cywilnego, rozszerzających zakres kontradyktoryjności procesu, spory o ustalenie ojcostwa charakteryzuje nadal dążenie do oparcia ustaleń faktycznych na rzeczywistym przebiegu zdarzeń. Wpływa to na zakres czynności podejmowanych przez sąd - również z urzędu - w postępowaniu dowodowym i rodzi konieczność sięgania do różnych środków dowodowych pozwalających na wszechstronne zbadanie sprawy. Wśród tych środków istotne znaczenie miał od kilkudziesięciu lat dowód z porównania grup krwi, natomiast w ostatniej dekadzie dowód z analizy kodu DNA.

Wraz z możliwością dopuszczenia dowodu z tzw....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX