Jankowiak Jarosław, Glosa do wyroku SN z dnia 5 kwietnia 2005 r., I UK 218/04

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2008
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 5 kwietnia 2005 r., I UK 218/04

I.

Jak wiadomo, "choroba zawodowa" stanowi zjawisko prawnie relewantne w dwóch zasadniczych wymiarach. Po pierwsze, z punktu widzenia norm prawa bhp, a więc norm prawnych mających na celu prewencję przed powstaniem m.in. tejże choroby. Po drugie, w kontekście norm prawa zabezpieczenia wypadkowego, w szczególności ubezpieczenia wypadkowego, czyli norm prawnych mających za zadanie doprowadzenie do kompensaty uszczerbku wywołanego już powstałą chorobą zawodową (a także wypadkiem przy pracy).

W polskim systemie prawnym jest tak, że to określone normy prawa bhp dostarczają definicji choroby zawodowej w odniesieniu do pracownika i innej kategorii osoby podlegającej ubezpieczeniu wypadkowemu. Normy prawa ubezpieczenia wypadkowego mają z tego punktu widzenia charakter całkowicie wtórny (odtwórczy). Następuje w nich bowiem recepcja definicji choroby zawodowej zawartej w normach prawa bhp, bez wprowadzania w tym zakresie jakiegoś ujęcia szczególnego. Tak wynika zarówno z pkt 2 § 1 art. 237k.p. w zw....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX